Anasayfa Yayınlar
Kavramlarla Okumak Düşünmek Yazmak

Bu eser Tiryakizade Sosyal Girişim’in en köklü ve halen devam eden projesi “Liseler Aydınlarını Tanıyor”un çıktılarının paylaşıldığı ilk kitaptır. “Liseler Aydınlarını Tanıyor” Projesi, toplumların ve milletlerin hayatlarındaki sürekliliğin kavramlardan beslenen dil ve kültürel hayatın sürekliliği ile var olabildiğine ve  zenginleşebildiğine olan inançla genç kuşaklara kavramsal sürekliliği temel alan çalışmalar yaptırma çabasından ibarettir. Çabamız, tarihi...

Kavramlarla Okumak Düşünmek Yazmak II

Bu eser Tiryakizade Sosyal Girişim’in en köklü ve halen devam eden projesi “Liseler Aydınlarını Tanıyor”un çıktılarının paylaşıldığı ikinci kitaptır. Liseler Aydınlarını Tanıyor Projesi ile gençlerimizin okuma alışkanlığına olumlu yöntem katkıları sunabilmek için; - Okuma eylemi gerçekleştirilirken kavram taramasına özellikle dikkat edilmekte, - Kitapları okunan yazarın kullandığı kavramların bir haritası çıkarılmakta, - Kavramların kullanım hiyerarşisi v...

Kadın Güçlenirse Aile Güçlenir

Bu proje “Kadın Güçlenirse Aile Güçlenir” adıyla Odunpazarı Kadın Gelişim ve Kültür Derneği tarafından, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Prodes Projeleri kapsamında hayata geçirilmiştir. Bu proje göçmenlerin (mülteci) Eskişehir’de kaldıkları süre boyunca ailenin temel direği olan kadınlar üzerinden sosyal ve iktisadi entegrasyonlarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Kadınların sosyal ve mesleki yönden geliştirilmesi suretiyle aileler...

5. Yıl Anısına Tiryakizade Kıraathanesi

Bu kitap Tiryakizade Sosyal Girişim’in kalbi yahut kuluçkası denilebilecek ‘Kıraathane’nin beş yıllık serüvenini fotoğraflar, dostlardan toplanan anılar, proje ve faaliyetlerden örneklerle aktarmayı amaçlamıştır. Kıraathane Türkiye’de eşine az rastlanır bir modelin oluşmasına kaynak sağlamış, ilham vermiştir. Bu köklere tutunan model dallanıp budaklanarak çok açılı bir sosyal girişime dönüşmüştür. Toplumsal sorunları tespit edebilen, bu sorunların sistematik ç...

Bağımlı Olma Hayata Bağlan

Bu kitap Eskişehir Uyuşturucuyla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Dernekler Dairesi Başkanlığı “PRODES” projeleri kapsamında desteklenen “Bağımlı Olma Hayata Bağlan” Projesinin neticesinde okuyucuya sunulmuştur. Uyuşturucu problemi tüm dünya için ciddi manada tehdit olma vasfını sürdürmektedir. Özellikle sentetik uyuşturucuların yaygınlaşması ile birlikte uyuşturucu probleminin boyutları ve oluşturduğu risk büyümüştür. Sent...

Yalnızlık Sarmalı Sendromuna Bir Adım Yaklaşmak “Sorunlu Teknoloji Kullanımı”

Bu çalışma “12-18 Yaş Arası Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı” projesi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmasının verilerini ve bunlardan hareketle üretilen analiz sonuçlarını içermektedir. İnsan neslinin devamını sağlamada yegane rolü üstlenecek yavrularına karşı duyarsız, suçlayıcı ve hatta yanlış tutumlar üretiyor. Okumakta olduğunuz bu çalışma “12-18 Yaş Arası Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı” projesi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmasının veriler...

12-18 Yaş Arası Çocuklarda Sorunlu İnternet Kullanımı

Bu makale Eskişehir’de yürütülmüş “12-18 Yaş Arası Çocuklarda Sorunlu İnternet Kullanımı” adlı projenin çıktılarından üretilmiştir. Makale ulusal bir dergi olan “Bağımlılık Dergisi”nde yayınlanmıştır. ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı, 12-18 yaş arası çocuklarda internet bağımlılığı üzerinde etkili olan faktörleri araştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 12-18 yaş arası toplam 1956 çocuk oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’de 3 ortaokul ve 8 lise r...

Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Makale ulusal bir dergi olan “Bağımlılık Dergisi”nde yayınlanmıştır. ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı, toplumda madde bağımlılığı algısı için bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18 yaş üstü 1531 birey oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’im farklı semtleri rassal olarak seçilmiştir. Uygulanan anketler sayesinde, katılımcıların demografik özellikleri ve madde bağımlılığı hakkındaki düşünceleri derlenmiştir. Toplanan veriler analiz ed...

Sosyal Kooperatifçilik: Dezavantajlı Grupların Güçlendirilmesi İçin Alternatif Bir Çözüm

Bu eser Tiryakizade Sosyal Girişim’in en yeni üyesi olan Cemre Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin deneyimlerinden hareketle ortaya çıkmıştır. Sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk düşüncesinin ve duygusunun eyleme dönüşmüş halidir. Sosyal girişimcilik kişinin insan olduğunu hatırlaması, yitirmemek üzere sahip çıkması, bilinç ile zenginleştirdiği sosyal duyarlılığı toplumsal sağduyunun bir unsuru yaparak toplumsallaştırmasıdır. Tiryakizade ...

Kavramlarla Okumak Düşünmek Yazmak III

Bu eser Tiryakizade Sosyal Girişim’in en köklü ve halen devam eden projesi “Liseler Aydınlarını Tanıyor”un çıktılarının paylaşıldığı üçüncü kitaptır. Liseler Aydınlarını Tanıyor Projesi, bir eleştirel ve nitelikli okuma projesidir ve okuma eyleminin önemini dikkate alarak gerçekleşir. Okuma eyleminin hayat boyu sürdürülmesi gereken bir eylem olduğunu, bir gayeye matuf olması gerektiğini, bir metotla yapılması gerektiğini genç kuşaklara uygulamalı olarak öğre...

Melnace Markası El ürünleri Satış Kataloğu

CEMRE Eskişehir'de Kurulu kâr amacı gütmeyen sosyal bir kooperatiftir. Ortaklarını dezavantajlı konumdaki yerli ve göçmen kadınlar oluşturmaktadır. Dezavantajlı kadınlar birlikte üretiyor, birlikte satıyor ve üretime katkı ölçüsünde gelir elde ediyor. Bu durum kadınların özgüven kazanmasına, iktisadi ve sosyal hayata katkıda bulunmasına imkân sağlıyor. Melnace Cemre Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ticari markası olarak kadınların el e...

Kavramlarla Okumak Düşünmek Yazmak IV

Bu eser Tiryakizade Sosyal Girişim’in en köklü ve halen devam eden projesi “Liseler Aydınlarını Tanıyor”un devamı niteliğini taşıyan "Kültürel Süreklilikte Gençliğin Rolü" Projesinin çıktılarının paylaşıldığı kitaptır. Projemiz bu dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.  Projeye dair detaylı bilgiye ve bildiri kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.