Anasayfa Yayınlar Kavramlarla Okumak Düşünmek Yazmak III
Image alt

Bu eser Tiryakizade Sosyal Girişim’in en köklü ve halen devam eden projesi “Liseler Aydınlarını Tanıyor”un çıktılarının paylaşıldığı üçüncü kitaptır.

Liseler Aydınlarını Tanıyor Projesi, bir eleştirel ve nitelikli okuma projesidir ve okuma eyleminin önemini dikkate alarak gerçekleşir. Okuma eyleminin hayat boyu sürdürülmesi gereken bir eylem olduğunu, bir gayeye matuf olması gerektiğini, bir metotla yapılması gerektiğini genç kuşaklara uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Projemiz, eserleri okunacak aydınların seçimini yaparken sosyal bilimlerin farklı alanlarından mümtaz isimler olmasına dikkat etmektedir. Liseler Aydınlarını Tanıyor projesi kendi medeniyetine ilişkin bilinci oluşmuş, istikamet sahibi aydınları çalışma konusu yapar. Batı medeniyeti karşısında aşağılık duygusu taşımayan, devanın da derdin doğduğu yerden doğması gerektiğine inanan ve devayı hariçte değil dahilde arayan, söylediğini kaynağıyla söyleyen, ilimden-hakikate ulaşılabileceğini idrak edebilen, kopyalayan değil eleştirel bir bakış açısıyla metni tahlil etmeyi göze alabilen aydınları kapsar bu okumalar. Böylece, üniversiteye geçiş sınavı öncesinde gençlerin sosyal bilimlerin farklı alanlarını doğru isimler üzerinden keşfetmesini sağlamak gibi bir gaye taşımaktayız.

(Önsöz)
 

Kitabın tamamına ulaşabilmek için tıklayınız.