Anasayfa Projeler

Proje Süresi: Ocak 2017 - Aralık 2018
Hibe: 575.000 Euro
Destekleyici Kurum: İç İşleri Bakanlığı
Proje Detayları: Bu proje, dezavantajlı kadınların (mülteciler dahil) sosyal uyumunu geliştirmeyi, onları yaşadıkları çevreye entegre etmeyi, el becerilerini ve iş bilgilerini geliştirmeyi ve istihdamlarını veya iş girişimlerini kolaylaştırmayı ama&...

Proje Süresi: Aralık 2017-Aralık 2018
Hibe: 15.000 Euro
Destekleyici Kurum: İçişleri Bakanlığı

Proje Detayları: Suriye'den gelen yoğun zorunlu göç dalgasının ardından, Türkiye'deki mülteci nüfusa temel ihtiyaç, eğitim ve mesleki eğitim sağlama ihtiyacı giderek arttı. Bu proje esas olarak mülteci kadınlara o...

Proje Süresi: Aralık 2017-Aralık 2018
Hibe: 21.000 Euro
Destekleyici Kurum: İçişleri Bakanlığı
Proje Detayları: Bu projede akademisyenlerin gözetiminde 1531 anket ve 43 görüşmeden oluşan bir saha çalışması yapılmıştır. Proje, uyuşturucuya ilişkin sosyal algıyı, kişilerin bağımlılıkla başa çıkma stratejilerini, bunların nasıl tanımla...

Proje Süresi: Eylül 2014 - devam ediyor
Hibe: Hibesiz
Destekleyici Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Proje Detayları: “Kavramsal okuma” ve “akademik yazım” bu projenin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Kavramsal okuma, bir kavramın yazarlar ve kitaplar aracılığıyla derinlemesine analiz edilmesinin bir yoludur. Bu yöntem, yazarl...

Süre: 01.03.2021-01.02.2022
Hibe: 15.917 Euro
Destekleyici Kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP
Proje Detayları:

Bu proje, “Kavramlarla Okuma, Düşünmek ve Yazmak” projesinin devamı niteliğindedir.

Projenin hedef grubu üniversite öğrencileridir. Bir önceki projemiz, bu projeden farklı olarak lise öğr...