Anasayfa Projeler TADEM (Toplum ve Aile Destek Merkezleri)
Image alt

Proje Süresi: Ocak 2017 - Aralık 2018
Hibe: 575.000 Euro
Destekleyici Kurum: İç İşleri Bakanlığı
Proje Detayları: Bu proje, dezavantajlı kadınların (mülteciler dahil) sosyal uyumunu geliştirmeyi, onları yaşadıkları çevreye entegre etmeyi, el becerilerini ve iş bilgilerini geliştirmeyi ve istihdamlarını veya iş girişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu projede 3108 dezavantajlı kadın 215 kurs programıyla mesleki eğitim aldı. Mesleki eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Yaşam Boyu Öğrenme Daire Başkanlığı desteği ile profesyoneller tarafından verilmiştir.