Anasayfa Projeler İnternet Bağımlılığını Azaltmakta Kültürlerarası İşbirliği Köprüsü
Image alt

Süre: 01.01.2021-31.12.2022

Hibe: 161.038 Euro

Destekleyici Kurum: Erasmus + Key Action 205

Proje Ayrıntıları: Bu proje, deneyim alışverişini kolaylaştıracak ve gençlerin politika süreçlerine katılımını güçlendirecek olan Türk, Fransız, Litvanyalı ve Rumen öğrenciler arasında verimli bir diyalog başlatmayı ve dinamik bir ağ kurmayı amaçlamaktadır. Kontrolsüz elektronik cihaz kullanımıyla ortaya çıkan internet bağımlılığı, son zamanlarda tüm yaş grupları için ortak bir sorun haline geldi. Bu alandaki artan akademik araştırmalara rağmen, temelde yatan sorunlara ve önleyici çalışmalara ilişkin kapsamlı bir anlayış hâlâ yakalanabilmiş değildir. Daha da önemlisi, özellikle internet bağımlılığı sorunu olan gençler, uzun vadede sosyoekonomik dezavantajlılıkla sonuçlanabilecek, sosyal izolasyon ve disiplinsizlik ile bağlantılı olarak artan zorluklarla karşı karşıyadır. Diğer bir deyişle, genç neslin önemli bir kısmı şu anda internet bağımlılığı riski altındadır ve bu durumun onların sosyalleşmesinde büyük değişiklikler yapacağı düşünülmektedir. Bu konunun esas olarak çocuklar ve gençler için bir risk oluşturduğu ortaya konulduğundan, bu yaş grubuna odaklanan çözümler gitgide daha fazla önem arz etmektedir.

Bu proje, mevcut sorunların holistik bir yaklaşımla değerlendirmesini ve sorunlu teknoloji kullanımının işlevsel kullanıma doğru kaydırabilmek adına ortak çabayı önemsemektedir. Bu projenin katılımcıları, teknoloji bağımlılığının olası nedenlerini belirleyerek, elde edilen sonuçları tartışarak ve olası çözümler önererek internet bağımlılığı araştırmalarına proaktif olarak katılacaklar. Farklı ülkelerden ve kültürel geçmişlerden katılımcılar internet bağımlılığının risklerini sosyal çevre, etkileşim ağları ve aktif demokratik katılım bağlamında inceleyeceklerdir.

Ayrıca proje üyeleri, bilgisayar ve internet kullanımının potansiyel avantajları ve internet bağımlılığına karşı alternatif sosyal etkinlikler hakkında da konuşacaklardır. Dahası, öğrenciler bir yandan yeni bulgularını karar vericilere sunacak ve diğer yandan fikirlerini öğrenci akranları da dahil olmak üzere daha geniş bir topluluklarla paylaşma fırsatı bulacaklardır. Son olarak, katılımcı öğrenciler önerilen yenilikçi "Altı Düşünme Şapkası" eğitim metodolojisi modeline dayalı kapsamlı bir değerlendirme kullanarak, var olan sorunları tartışmak/ çözmek için çok önemli beceriler kazanacaklardır. Altı şapka modeli, bir konunun farklı açılardan ayrıntılı tartışılmasına izin verirken zaman kaybetmekten kaçınmaya da yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, bu projenin topluluklar arasında uzun vadeli uluslararası köprüler kurarak ve bu karmaşık konunun yeterince incelenmemiş yönlerini etkileşimli olarak keşfederek internet bağımlılığına karşı kümülatif mücadeleye katkıda bulunması bekleniyor.