Anasayfa Projeler Bağımlı Olma, Hayata Bağlan
Image alt

Proje Süresi: Aralık 2017-Aralık 2018
Hibe: 21.000 Euro
Destekleyici Kurum: İçişleri Bakanlığı
Proje Detayları: Bu projede akademisyenlerin gözetiminde 1531 anket ve 43 görüşmeden oluşan bir saha çalışması yapılmıştır. Proje, uyuşturucuya ilişkin sosyal algıyı, kişilerin bağımlılıkla başa çıkma stratejilerini, bunların nasıl tanımlanacağını ve hükümet politikalarına ilişkin algılarını incelemeyi amaçlamıştır.

Projenin sonuçlarından bazıları şu şekildedir:
- Katılımcılar, bağımlılık ile ilişkili kavramları, bağımlılık ile ilişkili davranışları (riskli davranışlar) ve bağımlılığın yordayıcılarını bilmemektedirler.
- Katılımcılar toplumun bağımlı bireyleri damgalayıcı şekilde davrandığını ve onları toplum dışına ittiğinin farkındadır.  Ancak bu durumla ilgili kendileri namına herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedirler. Bireyler sorunları hep dış kaynağa atfetmektedirler. 
- Katılımcılar, bağımlılığı önleme programları, bağımlılık tedavisi ve hükümetin bağımlılıkla mücadele ile ilgili politikaları hakkında bilgilendirilmediklerini düşünmektedirler.

Bu proje sonucunda aynı isimli bir kitap yayınlanmıştır.