Anasayfa Projeler Kültürel Süreklilikte Gençliğin Rolü
Image alt

Süre: 01.03.2021-01.02.2022
Hibe: 15.917 Euro
Destekleyici Kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP
Proje Detayları:

Bu proje, “Kavramlarla Okuma, Düşünmek ve Yazmak” projesinin devamı niteliğindedir.

Projenin hedef grubu üniversite öğrencileridir. Bir önceki projemiz, bu projeden farklı olarak lise öğrencilerini hedeflemekteydi.