Anasayfa Projeler Kavramlarla Okumak, Düşünmek ve Yazmak
Image alt

Proje Süresi: Eylül 2014 - devam ediyor
Hibe: Hibesiz
Destekleyici Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Proje Detayları: “Kavramsal okuma” ve “akademik yazım” bu projenin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Kavramsal okuma, bir kavramın yazarlar ve kitaplar aracılığıyla derinlemesine analiz edilmesinin bir yoludur. Bu yöntem, yazarlar arasındaki kavramsal karşılaştırmalarda yahut yazarın kitaplarından hareketle yazarın kavram haritasının çıkarılmasında kullanılabilir. Örneğin, bir öğrenci "küreselleşme" kavramı üzerinde durmak isterse, tek bir yazara odaklanarak o yazarın bakışını ve/ veya bunun yanında birçok farklı yazarın bu kavrama ilişkin görüş ve açıklamalarını araştırabilir.
Bu proje, Eskişehir'deki 8 farklı lisede öğretim yılı boyunca devam etmektedir (altı ay). Her yıl 8 akademisyen / danışman, sekiz lise öğretmeni, en az 48 lise öğrencisinden oluşan proje ekibi projeye dahil edilmektedir. Öncelikle proje komisyonu, lise ve üniversitelerden mentorlarla iletişime geçer. Her lisenin iki mentoru vardır (biri akademisyen, diğeri o okuldan bir öğretmen). Okullara kitaplar Tiryakizade Sosyal Girişim tarafından dağıtıldıktan sonra her lise dört ay boyunca sürecek ve haftalık olarak gerçekleşecek okuma ve yazma etütleri gerçekleştirirler. Sonuç olarak lise öğrencileri akademik kurallar çerçevesinde okudukları yazar ve seçtikleri kavramlar üzerine  bildirilerini yazarlar ve bildirilerini bir sempozyumda sunarlar. Bu proje, lise öğrencilerini akademik okuma ve yazma yöntemleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Şimdiye kadar toplamda 240 öğrenci bu projeye katılmış ve 40'ın üzerinde sempozyum gerçekleştirilmiştir. Lise öğrencilerinin üniversite eğitimi öncesinde akademik yazım ve kavramsal okuma deneyimi edinmeleri onları üniversite hayatına hazırlayan bir etken haline gelmiştir.

Bu proje sonucunda üç kitap basılmıştır (Yayınlarımız kısmından kitaplara erişebilirsiniz).