Anasayfa Yayınlar Bağımlı Olma Hayata Bağlan
Image alt

Bu kitap Eskişehir Uyuşturucuyla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Dernekler Dairesi Başkanlığı “PRODES” projeleri kapsamında desteklenen “Bağımlı Olma Hayata Bağlan” Projesinin neticesinde okuyucuya sunulmuştur.

Uyuşturucu problemi tüm dünya için ciddi manada tehdit olma vasfını sürdürmektedir. Özellikle sentetik uyuşturucuların yaygınlaşması ile birlikte uyuşturucu probleminin boyutları ve oluşturduğu risk büyümüştür. Sentetik uyuşturucuların yaygınlaşması ile birlikte düşük fiyatlı ve kolay ulaşılabilen uyuşturucu olgusu ortaya çıkmıştır. Bu durum ülkemiz ve benzer özellikteki ülkelerin riskini artırmış, probleme bütüncül, eşgüdümlü ve çok yönlü bakma, mücadele etme zorunluluğunu doğurmuştur. Bu problemi yalnız uyuşturucu maddelerden etkilenenler ve yakınlarının problemi olarak görmemiz mümkün değildir. Uyuşturucu madde kullanımı ve ona bağlı olumsuz durumları engellemekle ilgili çabaları da salt kamu kurumları tarafından yerine getirilecek bir fonksiyon olarak tanımlayamayız. Bir toplumun bütün unsurlarının dahil olması gereken ve birlikte mücadele etmesi gereken bir problemle karşı karşıya olduğumuzu idrak etmek durumundayız.

(Önsöz)
 

Kitabın tamamına ulaşabilmek için tıklayınız.