Anasayfa Yayınlar Kavramlarla Okumak Düşünmek Yazmak
Image alt

Bu eser Tiryakizade Sosyal Girişim’in en köklü ve halen devam eden projesi “Liseler Aydınlarını Tanıyor”un çıktılarının paylaşıldığı ilk kitaptır.

“Liseler Aydınlarını Tanıyor” Projesi, toplumların ve milletlerin hayatlarındaki sürekliliğin kavramlardan beslenen dil ve kültürel hayatın sürekliliği ile var olabildiğine ve  zenginleşebildiğine olan inançla genç kuşaklara kavramsal sürekliliği temel alan çalışmalar yaptırma çabasından ibarettir. Çabamız, tarihimizin kavramlar tarihi alanını bir bütün olarak görme, toplumun hayatına yön veren kavramların gücünün yeni dönemde önem kazanmaya başlamış kavramlar üzerindeki etki ve katkısı üzerinden yakın dönem xtarihimizdeki şekillenişi anlayabilme ve anlamlandırabilmektir. Dört yıllık süreçte projeye katılan gençlerin ilgisi ve katkısı hem projenin gelişimine hem de projeyi koordine eden bizlerin bakış açılarındaki eksiklerin giderilmesine büyük katkı sağladı. Projemiz lise düzeyinde okumalara katılan gençlerin istek, arzu ve özgüvenleri sayesinde gittikleri üniversitelere de taşındı. Önümüzdeki yıllarda gelişerek ve büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. Çıktığımız mütevazı yolculuğun bir çınar misali kök salarak büyümesi
dileğiyle…

(Önsöz)
 

Kitabın tamamına ulaşmak için tıklayınız.