Anasayfa Yayınlar Yalnızlık Sarmalı Sendromuna Bir Adım Yaklaşmak “Sorunlu Teknoloji Kullanımı”
Image alt

Bu çalışma “12-18 Yaş Arası Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı” projesi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmasının verilerini ve bunlardan hareketle üretilen analiz sonuçlarını içermektedir.

İnsan neslinin devamını sağlamada yegane rolü üstlenecek yavrularına karşı duyarsız, suçlayıcı ve hatta yanlış tutumlar üretiyor. Okumakta olduğunuz bu çalışma “12-18 Yaş Arası Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı” projesi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmasının verilerini ve bunlardan hareketle üretilen analiz sonuçlarını içermektedir. Saha çalışmasını uygularken ve sonuçlarını analiz ederken gördük ki sorun 12-18 yaş arası gençlerde değil onlara doğru rehberlik etmesi gerekirken kendi işini kolaylaştırmak adına gelecek nesillerin hayatını zorlaştırmayı tercih etmiş yetişkinlerde düğümlenmektedir. Vakitlerinin çoğunu internet ve sosyal medya ortamında geçirmeye azmetmiş yetişkinler genç ve çocuklara kötü örnek oldukları yetmiyormuş gibi çocuklara kolay ulaşmak, akranlarının yanında yoksul göstermemek ve benzeri onlarca sıhhat durumu sorgulanacak sebeple erken yaşta çocukları teknolojik cihaz ve internet paketleri ile donatmaktadırlar. Bir başka deyişle teknolojik cihazları çocuklarına dadılık için görevlendirmekteler.

(Önsöz)
 

Kitabın tamamına ulaşabilmek için tıklayınız.