Home Projects

Proje Süresi: Ocak 2017 - Aralık 2018 Hibe: 575.000 Euro Destekleyici Kurum: İç İşleri Bakanlığı Proje Detayları: Bu proje, dezavantajlı kadınların (mülteciler dahil) sosyal uyumunu geliştirmeyi, onları yaşadıkları çevreye entegre etmeyi, el becerilerini ve iş bilgilerini geliştirmeyi ve istihdamlarını veya iş girişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu projede 3108 dezavantajlı kadın 215 kurs programıyla mesleki eğitim aldı. Mesleki eğitim, Milli Eğitim ...

Proje Süresi: Aralık 2017-Aralık 2018 Hibe: 15.000 Euro Destekleyici Kurum: İçişleri Bakanlığı Proje Detayları: Suriye'den gelen yoğun zorunlu göç dalgasının ardından, Türkiye'deki mülteci nüfusa temel ihtiyaç, eğitim ve mesleki eğitim sağlama ihtiyacı giderek arttı. Bu proje esas olarak mülteci kadınlara odaklanmaktadır, çünkü mülteci kadınların çoğu birden fazla çocukla yalnızdır; kocalarından çeşitli nedenlerle ayrıdırlar. Bu nedenle, bu kadınları...

Proje Süresi: Aralık 2017-Aralık 2018 Hibe: 21.000 Euro Destekleyici Kurum: İçişleri Bakanlığı Proje Detayları: Bu projede akademisyenlerin gözetiminde 1531 anket ve 43 görüşmeden oluşan bir saha çalışması yapılmıştır. Proje, uyuşturucuya ilişkin sosyal algıyı, kişilerin bağımlılıkla başa çıkma stratejilerini, bunların nasıl tanımlanacağını ve hükümet politikalarına ilişkin algılarını incelemeyi amaçlamıştır. Projenin sonuçlarından bazıları şu şekildedir: ...

Süre: Eylül 2018 - Mart 2019 Hibe: 15.000 Euro Destekleyici Kurum: Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Sosyal Kalkınma Projeleri Desteği Proje Detayları: Bu projede, toplam 1960 (960 adet yüzyüze ve 1000 çevrimiçi) anket içeren bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu proje, 12-18 yaş arası gençlerde internet bağımlılığının yaygınlığını incelemeyi amaçlamıştır. Sonrasında ise proje ekibi ilgili ortaokullarda (internet bağımlılığının yüksek çıkt...

Proje Süresi: Eylül 2014 - devam ediyor Hibe: Hibesiz Destekleyici Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Proje Detayları: “Kavramsal okuma” ve “akademik yazım” bu projenin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Kavramsal okuma, bir kavramın yazarlar ve kitaplar aracılığıyla derinlemesine analiz edilmesinin bir yoludur. Bu yöntem, yazarlar arasındaki kavramsal karşılaştırmalarda yahut yazarın kitaplarından hareketle yazarın kavram haritasının çıkarılmasında kullanılabilir....

Süre: 01.01.2021-31.12.2022 Hibe: 161.038 Euro Destekleyici Kurum: Erasmus Key Action 205 Proje Ayrıntıları: Bu proje, deneyim alışverişini kolaylaştıracak ve gençlerin politika süreçlerine katılımını güçlendirecek olan Türk, Fransız, Litvanyalı ve Rumen öğrenciler arasında verimli bir diyalog başlatmayı ve dinamik bir ağ kurmayı amaçlamaktadır. Kontrolsüz elektronik cihaz kullanımıyla ortaya çıkan internet bağımlılığı, son zamanlarda tüm yaş grupları ...

Süre: 01.03.2021-01.02.2022 Hibe: 15.917 Euro Destekleyici Kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP Proje Detayları: Bu proje, “Kavramlarla Okuma, Düşünmek ve Yazmak” projesinin devamı niteliğindedir. Projenin hedef grubu üniversite öğrencileridir. Bir önceki projemiz, bu projeden farklı olarak lise öğrencilerini hedeflemekteydi. 

Süre: 11 ay Hibe: Destekleyici Kurum: İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Detayları:  Ülkemizde farklı yaşlardan bireylerin gönüllülük motivasyonlarının geliştirilmesi ve gönüllülük alanında performanslarının iyileştirilmesine katkı sunmak hedefi ile yola çıkan projemiz  Tiryakizade Sosyal Girişim ailesinin bir bileşeni olan Eğitim Kültür Sanat ve Araştırma Derneği'nin beş yıldır farklı alanlarda sosyal sorumluluk v...