Home Institutional Structure
Tiryakizade Reading Club

Orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyindeki gençlerin nitelikli okuma alışkanlığı kazanabilmesi ve okuma eylemini bir bilinç dahilinde sürdürebilmesi için katkılar sunmak, okuma etkinlikleri düzenlemek ve rehberlik etmek amacıyla kurulmuştur. Tiryakizade Okuma Kulübü, Tiryakizade Kıraathanesi ile organik bir ilişkiye sahip olup, faaliyetler boyutunda Kıraathane için tamamlayıcı bir sorumluluk üstlenmektedir.

Cemre Social Development Cooperative

Cemre Sosyal Kalkınma Kooperatifi dezavantajlı konumdaki Eskişehirli ve göçen kadınların birlikte üretip satarak aile bütçesine katkıda bulunmalarına imkan sağlamak ve iş gücüne katılımını kolaylaştırma için kurulmuştur. Cemre, bir sosyal kooperatif* uygulamasıdır. 

Odunpazarı Women's Development and Culture Association

Kent sınırları içinde yaşamakla birlikte kentin sosyal, kültürel ve sportif imkanlarından yararlanma imkanı bulamamış ya da az yararlanabilmiş dezavantajlı kadınlarına eğitim ve öğretim imkanı sunmak amacıyla kurulmuştur. Dernek kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere Toplum ve Aile Destek Merkezleri, Genç ve Kadın El Sanatçıları Sergisi, Kadın Güçlenirse Aile Güçlenir, Mesleğim Her Yerde,Teknoloji Bağımlılığı Projesi, Sosyal Uyum Merkezi Projesi ve okuma projeleri gibi bir kaç düzine projeye imza atmıştır. Bu projelerin çıktıları olarak binlerce eğitim almış kursiyerin varlığını, düzenlenmiş onlarca etkinliği göstermek mümkündür.

Tiryakizade Kıraathanesi

Bütün zamanların en saygın sosyal faaliyeti olan okuma alışkanlığının gençlerimize aşılanması ve yaygınlaştırılması amacıyla Tiryakizade Kıraathanesi 2014 yılı Haziran ayında faaliyete geçirilmiştir. Tiryakizade, Eskişehir’de yaşayan okuma çağındaki gençlerin derinlemesine okumalar yapacak ve akademik bildiriler sunacak altyapıya ulaşabilmesi için ortam sağlayan, imkan sunan ve vizyonu olan bir kıraathane olarak faaliyete başlamıştır.   

Education Culture Art and Research Association

Geleneksel el sanatlarını üreten usta ve öğreticilere destek olarak; geleneksel el sanatlarımızın yaşatılmasını sağlamak için başta dezavantajlı kadınlar, göçmenler ve bağımlılık riski altındaki toplum katmanlarına geleneksel el sanatları ve diğer meslekleri öğreterek gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulmuştur. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda başlangıç amacına ilave olarak dezavantajlı yetişkin kadın eğitimine ağırlık verilmiştir.

Eskişehir Hope, Struggle and Harmony Association

Toplumsal hayatımızı, huzur ve refahımızı tehdit eden, sosyal dokumuzda bozulmalara yol açan, gelecek nesiller için büyük risk oluşturan uyuşturucu ve benzeri bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet göstermek üzere 2017 yılı Ağustos ayında kurulmuştur. Eskişehir Umut Mücadele ve Uyum Derneği, bağımlılıkla mücadele alanında ağırlıklı olarak önleyici faaliyetlerde bulunmayı tercih etmektedir. Bu kapsamda iki büyük saha çalışması gerçekleştirilmiş, sonuçları kitaplaştırılmış, makaleleştirilmiş, seminerler, çalıştaylar ve diğer eğitim programlarıyla yararlanıcılara aktarılmıştır.