Anasayfa Haberler Uluslararası Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği Konferansı
Image alt

Tiryakizade Sosyal Girişim Kurucu Başkanımız Bayram KÖK “Göçmenlerin İçinde Yaşadıkları Topluma Uyumunu Kolaylaştırmada STK’ların Rolünün Güçlendirilmesi” adlı bildirilerini sunarak konferansa katılım sağlamışlardır.