Anasayfa Kurumsal Tiryakizade Okuma Klübü
Image alt

Orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyindeki gençlerin nitelikli okuma alışkanlığı kazanabilmesi ve okuma eylemini bir bilinç dahilinde sürdürebilmesi için katkılar sunmak, okuma etkinlikleri düzenlemek ve rehberlik etmek amacıyla kurulmuştur. Tiryakizade Okuma Kulübü, Tiryakizade Kıraathanesi ile organik bir ilişkiye sahip olup, faaliyetler boyutunda Kıraathane için tamamlayıcı bir sorumluluk üstlenmektedir. Tiryakizade Okuma Kulübü, gençlerin kültürel gelişimine katkı sunmak, kavram dünyasını geliştirmek, Türkçe konuşma ve yazma düzeyini zenginleştirmek, aydınlarımızı tanımalarını sağlamak üzere 2015 yılından bu yana yürütülen “Liseler Aydınlarını Tanıyor” projesi ve üniversiteli gençlerle yürütülen okuma etkinliklerine katkı sunmaktadır. Bu bağlamda yüzlerce etüt gerçekleştirilmiş, sunum yapılmış, kitap temin edilmiş ve gençlerin Eskişehir’de verimli zaman geçirmeleri için çaba sarf edilmiştir.