Anasayfa Kurumsal Eskişehir Umut, Mücadele ve Uyum Derneği
Image alt

Toplumsal hayatımızı, huzur ve refahımızı tehdit eden, sosyal dokumuzda bozulmalara yol açan, gelecek nesiller için büyük risk oluşturan uyuşturucu ve benzeri bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet göstermek üzere 2017 yılı Ağustos ayında kurulmuştur. Eskişehir Umut Mücadele ve Uyum Derneği, bağımlılıkla mücadele alanında ağırlıklı olarak önleyici faaliyetlerde bulunmayı tercih etmektedir. Bu kapsamda iki büyük saha çalışması gerçekleştirilmiş, sonuçları kitaplaştırılmış, makaleleştirilmiş, seminerler, çalıştaylar ve diğer eğitim programlarıyla yararlanıcılara aktarılmıştır.

“Bağımlı Olma Hayata Bağlan” isimli çalışma toplumdaki bağımlılık algısını ölçmeye yönelik bir dizi faaliyeti kapsamaktadır. Bir bağımlılık ölçeği geliştirilmiş, Eskişehir’de yaşayanları temsil edecek bir kütleye uygulanmış, sonuçları uzmanlar eşliğinde analiz edilerek bağımlılık alanında sorumluluk üstlenen kurumlarla paylaşılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları “Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı” temel tespit, hedef ve stratejik planının uygulanmasına sivil bir katkı olarak sivil toplumun farklı katmanlarıyla paylaşılmıştır. Geliştirilen ölçek, çalışma ile ulaşılan bulgular ve yapılan analizler akademik makale ve kitap olarak da yayınlanarak çok yönlü etkileşim, tartışma ve çıktıya ulaşmak için kamuoyu ile paylaşılmıştır.

“12-18 Yaş Arası Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı” adını taşıyan ikinci çalışma günümüzün önemli problemlerinden olan çocuk ve gençlerin sorunlu teknolojik cihaz ve internet kullanımının düzeyini ve niteliğini ölçmek üzere Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesi ile Sivrihisar, Seyitgazi, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneği işbirliğinde yürütülmüştür. Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinden de gönüllü katkı alınmıştır.

"İnsan neslinin devamını sağlamada yegane rolü üstlenecek yavrularına karşı duyarsız, suçlayıcı ve hatta yanlış tutumlar üretiyor." Okumakta olduğunuz bu çalışma “12-18 Yaş Arası Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı” projesi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmasının verilerini ve bunlardan hareketle üretilen analiz sonuçlarını içermektedir. Saha çalışmasını uygularken ve sonuçlarını analiz ederken gördük ki sorun 12-18 yaş arası gençlerde değil onlara doğru rehberlik etmesi gerekirken kendi işini kolaylaştırmak adına gelecek nesillerin hayatını zorlaştırmayı tercih etmiş yetişkinlerde düğümlenmektedir.